dr Jakub Nożewski studia medyczne rozpoczął w 2005 roku na wydziale wojskowo-lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W czasie studiów aktywnie uczestniczył w wielu zabiegach w Oddziale Klinicznym Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej I Szpitala Klinicznego im. N. Barlickiego w Łodzi podczas, których jego szczególną uwagę chirurgia bariatryczna. W 2010 roku odbył dwumiesięczny staż w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej w Warszawie. W 2011 roku ukończył studia i rozpoczął staż  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Od 2015 roku pracuje w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. W 2018 roku z najwyższym wynikiem w kraju zdał egzamin specjalizacyjny. W głównym obszarze zainteresowań zawodowych lek. Jakuba Nożewskiego znajdują się: standaryzacja procedur w medycynie ratunkowej, przedszpitalne leczenie bólu oraz problem medycyny asekuracyjnej.

BACK