Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt: telefoniczny, za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem 22-676-86-75 lub w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej biuro@fenice.pl.
BACK